Sıra No
Hizmetin Adı
Başvuru Sırasında İstenen Belgeler
Hizmetin Tamamlanma Süresi (en fazla)
Hizmetin Bedeli
1
ÜYELİK
İŞLEMİ
 
      Tüzel Kişiler İçin:
  1-Tescil İlanının yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği yada Ticaret Sicil   Tasdiknamesi.
  2-Tescil İlanında yayınlanmamışsa noter tasdikli ana sözleşme  örneği.
  3-Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri.
  4-Temsilcilerin Muhtar onaylı ve fotoğraflı ikametgah il muhabiri.
  5-Temsilcilerin yeni çekilmiş 3 adet fotoğrafı.
  6-Vergi Levhası fotokopisi veya Vergi kaydını gösterir belge
  7-Mevzuatla istenen ve gerekli görülen diğer belgeler.
 
     Gerçek Kişiler için:
  1-İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna tabi maddelerin alım satımının olduğunu gösterir  Ticaret Sicil   
     Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği veya Sicil Tasdiknamesi.
  2-Noter Tasdikli imza Sirküsü.
  3-Muhtar onaylı ve fotoğraflı ikametgah il muhabiri ile Nüfus cüzdanı örneği.
  4-Yeni çekilmiş üç adet fotoğraf.
  5-Vergi levhası fotokopisi veya Vergi kaydını gösterir belge.
  6-Mevzuatla istenen ve gerekli görülen diğer belgeler.
 
5 iş günü
Dereceye Göre Kayıt Ücreti
2
BELGE
HAZIRLAMA
Dilekçe
10 Dakika
-
3
BİLGİ
GÜNCELLEME
Bilgi Güncelleme Formu
10 Dakika
-
4
TESCİL
İŞLEMİ
Alım Satım Evrakı (Fatura, Müstahsil Makbuzu)
5 Dakika
Belge Tutarının
 %0,2 (Binde iki)si
5
ÜYELİK
İPTALİ
  1-Dilekçe
  2-İşi Bırakma yoklama tutanağı
  3-Ticaret Sicilinden veya Esnaf Sicilinden alınmış sicil terk belgesi
30 Dakika
Aidat borcunun dönem olarak hesaplanan miktarı
        
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen
Hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda
ilk müracaat yeri veya ikinci müracaat yerine başvurunuz.
 
 
İLK MÜRACAT YERİ
İKİNCİ MÜRACAAT YERİ
İsim
Ömer KAYIKÇI
İsim
Mustafa ERTOK
Unvanı
İstatistik ve Tescil Memuru
Unvanı
Genel Sekreter
Telefon
0 332 881 04 26
Telefon
0 332 881 04 26
Faks
0 332 882 74 11
Faks
0 332 882 74 11
Adres
İstasyon mah 291.sk
No:1      ILGIN
Adres
İstasyon mah 291.sk
No:1      ILGIN