Haberler


22

Borsamıza ait 1 nolu deponun kiralama ihalesi 26/04/2019 tarihinde Saat:10:30 Borsamız Hizmet Binasında gerçekleştirilecektir. İhaleye katılacaklarda aranan vasıflar ve şartname aşağıdaki gibidir.

İHALEYE KATILACAKLARDA ARANACAK VASIFLAR
1- İhaleye Borsamız üyeleri katılabilir.
2- İhaleye katılacak üyelerin aidat borcu olmaması gerekir.
3- İhaleye girecek kişi; üyenin kendisi, şirketin ise resmi temsilcisi olması gerekir. 
4- İhaleye katılacak olanlar; kimlikleriyle birlikte ihale saatinde borsamız toplantı salonunda bulunacaklardır.

İHALEYE KATILIM ŞARTNAMESİ
1- İhale yeri borsamız toplantı salonudur.
2- İhale tarihi 26.04.2019 ve saati 10:30 olup, İhaleye katılacak üyelerin ihale saatinden yarım saat önce ihale yerinde hazır bulunmaları gerekir.
3- Kira sözleşme süresi sözleşme imzalandığı tarihten itibaren üç yıldır.
4- İhalede oluşacak rakam AYLIK KİRA BEDELİ olacaktır. Kira bedeli ile ilgili doğacak KDV, stopaj vergisi, harç benzeri yükümlülükler kiracıya aittir. 
5- Çevre ve temizlik vergisi, reklam ve ilan vergileri, su, elektrik bedelleri kiracıya aittir. (borsa bu ödemelerin makbuzlarının örneklerini isteyecektir) 
6- İhale açık artırma suretiyle 1.300 TL / ay muhammen bedeli ile başlayacaktır. Açık artırmada barem en az 25,00 TL baz esas olarak yapılacaktır. 
7- İhaleye katılacak olanlar; 5000 TL ihaleden önce borsaya geçici teminat olarak yatıracaklardır.
8-Kiraya verilecek depoların kullanım şekli hububat, hububat ürünleri, bakliyat, eleme, tohum, ezme, zahire ve gübre depolamaları amaçlı olarak kullanılacak ve harici koku yapan, akıcı, yanıcı ve buğday pazarının düzenini bozacak şekilde ürün bulundurulması için kiraya kullanılmayacak. Kiracı bu kurallara uyacağını peşinen kabul etmiş sayılacak. 
9- İhale sonucunda sözleşme yapmak için davet edilen kişi yada şirket, sözleşme yapmaz ise; yatırdığı geçici teminat geri ödenmeyerek, borsaya irat kaydedilir.
10- İhale sonucunda en uygun teklifi vererek, kira sözleşmesi imzalamak için davet edilenler haricindeki katılımcıların geçici teminatları geri ödenir.
11- Kiracı sözleşme yapmak için üç aylık kira bedelini “PEŞİN” olarak yatırmak zorundadır ve her üç ay için kira bedelini oturmadan peşin olarak ödeyecektir.
12- Ilgın Ticaret Borsası kira ihalesinin sonucunu uygun bulmayarak ihaleyi iptal ve tekrar ihale etmeye yetkilidir.
13- İhale duyurusu borsamız üyelerine Internet üzerinden mesaj olarak yapılacaktır. Ulaşılamayan üyelerimize faks ve telefon ile ulaşılacaktır. Telefon ve faks tebligatları da elden yapılmış tebligat olarak kabul edilecektir.
14- İhaleye katılanlar Borsamızca belirtilen şartları ve diğer kanuni yükümlülükleri yerine getireceğini taahhüt eder.
15-Sözleşme taraflarından biri sözleşme bitim tarihinden önce feshetmek istemesi halinde fesih tarihinden itibaren 3 aylik kira bedeli olan tutarı sözleşme fesih bedeli olarak ödemeyi kabul ve taahhüt edecektir

Okunma Sayısı: 1114
resim
Yazdır