28.11.2022 - E - Satış Salonuna Gelen Toplam Ürün Sayısı: 18 Adet -Toplam Tonaj: 127000 KG - 28.11.2022 Tarihli Günlük Bülten - Elektronik Satış Salonumuzda işlemler devam etmektedir.Satış sonunda bülten otomatik oluşacaktır.

İşletme Geliştirme Destek Programı Destek Üst Limitleri

8.11.2022

Türkiye 100 Katılımcıları, Türkiye Sektör Meclis Üyeleri, Kadın ve Genç Girişimciler Kurul Üyeleri, OSBÜK

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi (KOSGEB) tarafından yürütülen İşletme
Geliştirme Destek Programı'nda değişiklik gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda destek üst limitleri yükseltilmiş
olup, konuya ilişkin görsel ekte sunulmaktadır.