28.11.2022 - E - Satış Salonuna Gelen Toplam Ürün Sayısı: 16 Adet -Toplam Tonaj: 108000 KG - 28.11.2022 Tarihli Günlük Bülten - Elektronik Satış Salonumuzda işlemler devam etmektedir.Satış sonunda bülten otomatik oluşacaktır.

AVRUPA KOBİ HAFTASI

9.11.2022

Sayın Üyelerimiz;

Avrupa KOBİ Haftası

Avrupa KOBİ Haftası bu yıl; 28 Kasım-04 Aralık 2022 tarihlerinde gerçekleşecektir. KOBİ’ler ile ilgili gerçekleştirilecek etkinliklerin Avrupa KOBİ Haftası portalına (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/sme-week/) kaydedilmesi; 28 Kasım-04 Aralık 2022 döneminde ise etkinliklerin medya desteği ile görünürlüğü artırılarak ve yaygınlaştırılarak sürdürülmesi önem arz etmektedir.

İyi Çalışmalar.

ILGIN TİCARET BORSASI.