7/6/2023 - E - Satış Salonuna Gelen Toplam Ürün Sayısı: 1 Adet -Toplam Tonaj: 5000 KG - 7/6/2023 Tarihli Günlük Bülten - Elektronik Satış Salonumuzda işlemler devam etmektedir.Satış sonunda bülten otomatik oluşacaktır.

VERGİ MEVZUATI YÖNÜNDEN BAĞIŞ VE YARDIMLAR

5/25/2023

Sayın Üyelerimiz,

AFAD, TOKİ ve Birliğimizce bir protokol dahilinde yürütülecek kampanya kapsamında inşa ettirilerek AFAD 'a teslim edilecek konutlar için Birliğimiz ve Birliğimize bağlı Oda ve Borsalarca açılan banka hesaplarına bağış yapan üyelerimizden gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinin,


Bağış yapılan dönemde, bağış tutarının tamamına gelir ve kurumlar vergisi matrahı konusunda indirim yapılacağına karar verilmiş olup,


Faydalanmak isteyen üyelerimizin bağış yapılan dekont ile ilgili Gelir İdaresi Başkanlığına başvurulması gerekliliği bildirilmiştir.


Konu ile ilgili Gelir Dairesi Başkanlığının yazısı ekte bilgilerinize sunulmuştur.Saygılarımızla,


Ilgın Ticaret Borsası


Ek (3 Sayfa) : Gelir İdaresi Başkanlığı yazısı.