3/2/2023 - E - Satış Salonuna Gelen Toplam Ürün Sayısı: 3 Adet -Toplam Tonaj: 25000 KG - 3/2/2023 Tarihli Günlük Bülten - Elektronik Satış Salonumuzda işlemler devam etmektedir.Satış sonunda bülten otomatik oluşacaktır.

Politikalarımız

  • Üyelerimizin taleplerini ve şikayetlerini kolaylıkla iletmesini sağlamak,
  • Üyelerimizin taleplerinin ve şikayetlerinin objektif, adil, dikkatli ve gizlilikle ele alınmasını sağlamak,
  • Üyelerimizin taleplerinin ve şikayetlerinin yasal şartlara ve Borsa politikalarımıza aykırı olmayacak şekilde değerlendirilmesini sağlamak,
  • Üyelerimizden gelen şikayetlerin tekrar oluşmaması için gerekli iyileştirmelerin, kontrollerin ve personel eğitimlerinin sürekli yapılmasını sağlamak,
  • Üyelerimiz ile ilişkilerimizde şeffaflığı ilke edinmek,
  • Müşteri odaklı bir çalışma anlayışı ile tüm üye şikayetlerinin cevaplandırılmasını sağlamak.

                                                                                                                                           Ilgın Ticaret Borsası

                                                                                                                                           Yönetim Kurulu Başkanı 


  *ILGIN TB 17.04.2020 tarih ve 107 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında onaylanmıştır.


                                                                                                                                              PO-002 Rev. Tar. / No : 17.04.2020 / 01


  • Üyelerimizin mesleki faaliyetlerini kolaylaştırmak ve kurumsal gelişmelerine katkıda bulunmak üzere güçlü ve sağlam bir altyapı ile hizmet vermek,
  • Borsa faaliyetlerinde hızlı, kesintisiz, güvenli hizmet vermek,
  • Teknolojik yenilikleri takip ederek dünya standartlarında kaliteli hizmet vermek,
  • Her türlü arıza durumunda hızlı teknolojik çözümler ile kesintisiz hizmet vermek,
  • Bilgi güvenliği konusunda her türlü önlemi almaktır.

                                                                                                                                       Ilgın Ticaret Borsası

                                                                                                                                        Yönetim Kurulu Başkanı

  *ILGIN TB 17.04.2020 tarih ve 107 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında onaylanmıştır. 

                                                                                                                                              PO-008 Rev. Tar. /No : 17.04.2020 / 00 


  • Üyelerimizin ve üreticimizin beklentilerinin de üstünde memnuniyetini sağlamak, güler yüzlü, hızlı ve hatasız hizmet vermek,
  • Kaynaklarımızı etkin ve verimli kullanarak, Borsamızdan hizmet alanların, üyelerimizin ve tüm paydaşlarımızın ihtiyaç ve beklentilerini zamanında karşılamak, memnuniyetlerini sağlamak.
  • Kalite sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirerek gelişen şartlar karşısında hizmet kalitemizin sürekliliğini sağlamak,
  • İlgili yasal mevzuata ve gönüllü olarak uymayı taahhüt ettiğimiz şartlara uygunluktan taviz vermemek,
  • Riskleri ve fırsatları önceden tespit ederek Borsamız ve paydaşlarımız lehine gerekli çalışmaları yapmak,
  • Üyelerimiz, üreticimiz ve personelimizin eğitimine önem vererek ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmak,
  • Öncü olmak ve öncü olmanın gerektirdiklerini yerine getirmektir.

                                                                                                                      Ilgın Ticaret Borsası

                                                                                                                  Yönetim Kurulu Başkanı

  *                                        ILGIN TB 17.04.2020 tarih ve 107sayılı Yönetim Kurulu toplantısında onaylanmıştır.

                                                                                                                  PO-001 Rev. Tar. /No : 17.04.2020 / 01 


  • Bilginin yerine zamanında ulaşmasını sağlamak,
  • Haberleşme araçlarının etkinliğini izleyerek haberleşme yöntemimizi sürekli iyileştirmek,
  • Personelimizi haberleşme teknolojisini izleme ve yenilikleri kullanma konusunda bilgilendirmek,
  • Borsamızın tanıtımına katkı sağlayacak her türlü bilgiyi etkin iletişim araçları aracılığıyla yayımlamak,
  • Borsamızla ilgili yazılı ve görsel medyada yer alan tüm haberleri takip etmek,
  • Borsamızla ilgili haberler çerçevesinde ilgili kurumları bilgilendirmek,
  • Üyelerimizin haberleşme konusunda tercih ettikleri iletişim yöntemlerini tespit ederek üyelerimizle bu yöntemle iletişime geçmek,
  • Tüm paydaşlarımızla etkin bir iletişim planı çerçevesinde iletişime geçmek.

                                          

                                                                                                                           Ilgın Ticaret Borsası

                                                                                                                          Yönetim Kurulu Başkanı

  *ILGIN TB 17.04.2020 tarih ve 107 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında onaylanmıştır.

                                                                                                                

                                                                                                                PO-005 Rev. Tar. /No : 17.04.2020 / 01


      

  • Personel alımında liyakatı esas alarak eşit davranmak, nitelikli personeli seçmek,
  • Personelimizin eğitimine önem vermek, bilgi ve becerilerini sürekli artırmaları için imkan sağlamak,
  • Personelimizin memnuniyetini sağlamak,
  • Personelimizin 5174 sayılı kanun ve ekleri ile diğer ilgili mevzuata uygun olarak haklarını ve sorumluluklarını korumak,
  • Borsamızın faaliyetleri için gerekli ve yeterli sayıda personel istihdam etmek,
  • Personelimizin çalışma ortamını iyileştirmek,
  • Personelimizin moralini yüksek tutmak ve motivasyonunu artırmak için performansa dayalı çalışma sistemi uygulamak.                                                                                                                    Ilgın Ticaret Borsası

                                                                                                                  Yönetim Kurulu Başkanı

  *ILGIN TB 17.04.2020 tarih ve 107 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında onaylanmıştır.


                                                                                                                      PO-006 Rev. Tar. /No : 17.04.2020 / 01


  • Üyelerimiz için erişilebilir olmak
  • Üyelerimizin talep ve önerilerini kolaylıkla iletmelerini sağlamak,
  • Üyelerimizin beklentilerini karşılamak,
  • Üyelerimize güleryüzlü ve eksiksiz biçimde hizmet sunmak,
  • Üyelerimizin karşılaştıkları sorunları ilgili mevzuat çerçevesinde çözmek,
  • Üyelerimizin talepleri ile ilgili lobi faaliyetleri yapmak,
  • Üyelerimizin kurumsallaşması ve ekonomik yönden gelişmesine katkıda bulunmak,

              ÜYELERİMİZİN SORUNU BİZİM SORUNUMUZDUR.  

                                                                                                           Ilgın Ticaret Borsası

                                                                                                        Yönetim Kurulu Başkanı

  *ILGIN TB 17.04.2020 tarih ve 107 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında onaylanmıştır.

                                                                                                              PO-007 Rev. Tar. /No : 17.04.2020 / 01 


  • Ilgın Ticaret Borsası Üst Yönetimi ve çalışanları olarak bilgi güvenliğimize, iş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik olarak her türlü riski yönetmek amacıyla,
  • Kurumsal verilerimizi ve bilgilerimizi (kurum, personel, üye, tedarikçi vb. bilgileri) değerli ve kritik kabul ederek bilgi güvenliğiyle ilgili yasaların standartların gerektirdiği zorunlulukları yerine getirmeyi,
  • Kurumsal faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde kullanılan bilgi, teknolojileri hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi ve bilgilere sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilmesini sağlayacak gerekli altyapıyı sağlamayı ve güvenlik önlemlerini almayı,
  • ISO/IEC 27001 standardının gereği olan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurmayı, dokümante etmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
  • Bilgi güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ve şartları takip etmeyi,
  • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla gerekli eğitimleri gerçekleştirmeyi,
  • Dış kaynaklı hizmet sağlayıcılarının bilgi güvenliği sisteminin gerektirdiği ihtiyaçları ve gereklilikleri yerine getirmesini sağlamayı,
  • Üçüncü taraflar, müşteriler ve tedarikçilerin bilgi güvenliği gereksinimlerini tanımlamayı ve bilgi güvenliği yönetim sistemine uymalarını sağlamayı,
  • Borsamızın bilgi güvenliği standartlarını belirlemeyi, düzenli aralıklarla denetleme ve uygunluğunu sağlamayı taahhüt ederiz.

                                                                                                                              Ilgın Ticaret Borsası  

                                                                                                                          Yönetim Kurulu Başkanı     *ILGIN TB 17.04.2020 tarih ve 107 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında onaylanmıştır.

                                                                                                                                             PO-003 Rev Tar. / No :17.04.2020 / 01

  • 5174 Sayılı TOBB Kanunu’nda yazılı hizmetleri vermek üzere faaliyetler gerçekleştirmek,
  • Muhasebe kayıtlarını ilgili mevzuata göre düzenlemek,
  • Gelirimizi ve mevduatımızı güvenli, kazançlı ve değer kaybetmeyecek bir şekilde değerlendirmek,
  • Gelirlerin toplanmasında şeffaf, verimli, tutumlu olmak,
  • Yıllık gelirlerimize göre diğer yıllardaki verileri de dikkate alınarak harcamalar planlamak, bu plan çerçevesinde bütçe düzenlenmek, gelir ve gider dengesini sağlamak,
  • Uygun yatırım araçlarını kullanarak geliri arttırmak,
  • Mali riskleri değerlendirmek ve bunlar için önlem almak.
                                                                                                                                      Ilgın Ticaret Borsası

                                                                                                                                  Yönetim Kurulu Başkanı

  *ILGIN TB 17.04.2020 tarih ve 107 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında onaylanmıştır.


                                                                                                                      PO-004 Rev. Tar. /No : 17.04.2020 / 01