29.5.2020 - E - Satış Salonuna Gelen Toplam Ürün Sayısı: 0 Adet -Toplam Tonaj: 0 KG - 29.5.2020 Tarihli Günlük Bülten - Elektronik Satış Salonumuzda işlemler devam etmektedir.Satış sonunda bülten otomatik oluşacaktır.

Politikalarımız

  • Üyelerimizin ve üreticimizin  beklentilerinin de üstünde menuniyetini sağlamak, güler yüzlü, hızlı ve hatasız hizmet vermek, 
  • Kalite sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirerek gelişen şartlar karşısında hizmet  kalitemizin sürekliliğini sağlamak, 
  • İlgili yasal mevzuata ve gönüllü olarak uymayı taahhüt ettiğimiz şartlara uygunluktan taviz vermemek, 
  • Üyelerimiz, üreticimiz ve personelimizin eğitimine önem vererek ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmak,
  • Öncü olmak ve öncü olmanın gerektirdiklerini yerine getirmektedir.  

  • Üyelerimizin görüşleri doğrultusunda etkin haberleşme araçlarını kullanmak,
  • Bilginin zamanında ulaşmasını sağlamak,
  • Haberleşme araçlarının etkinliğinin izleyerek yöntemimizi sürekli iyileştirmek 
  • Personelimizin haberleşme teknolojisini izleme ve yenilikleri kullanma konusunda bilgilendirmek

  • Personel alımında eşit davranmak, nitelikli personeli seçmek,
  • Personelin eğitimine önem vermek,
  • Personel memnuniyetini sağlamak,
  • Personel haklarını korumak.

  • Üyelerimiz için erişilebilir olmak
  • Üyelerimizin beklentilerini karşılamak,
  • Üyelerimizin kurumsallaşması ve ekonomik yönden gelişmesine katkıda bulunmak,
  • Üyelerimizin sorunu bizim sorunumuzdur. 

  • Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi kapsamında tespit edilen varlıklara karşı oluşabilecek tehditleri belirlemek ve gerekli önlemleri almak,
  • Yasal şartlar ve Borsamız tarfaından paydfaşlarımzıın beklentilerini de göz önüne alarak belirlenen uygulanabilir  şartları karşılamak ,
  • Personel ve yönetim kurulunun bilgi güvenliği konusunda bilinçlenmesini sağlamak
  • Değişimi yönetebilmek için değişen şartlar karşısında bilgi güvenliği yönetim sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirmek.

  • Ilgın Ticaret Borsası gelirini güvenli, kazançlı ve değer kaybetmeyecek bir şekilde değerlendirmek için planlama yapar.
  • Ilgın Ticaret Borsası uygun yatırım araçlarını kullanarak gelirini arttırmayı hedefler.