19.9.2020 - E - Satış Salonuna Gelen Toplam Ürün Sayısı: 0 Adet -Toplam Tonaj: 0 KG - 19.9.2020 Tarihli Günlük Bülten - Elektronik Satış Salonumuzda işlemler devam etmektedir.Satış sonunda bülten otomatik oluşacaktır.

Politikalarımız

  • Üyelerimizin ve üreticimizin  beklentilerinin de üstünde menuniyetini sağlamak, güler yüzlü, hızlı ve hatasız hizmet vermek, 
  • Kalite sistemimizin etkinliğini sürekli iyileştirerek gelişen şartlar karşısında hizmet  kalitemizin sürekliliğini sağlamak, 
  • İlgili yasal mevzuata ve gönüllü olarak uymayı taahhüt ettiğimiz şartlara uygunluktan taviz vermemek, 
  • Üyelerimiz, üreticimiz ve personelimizin eğitimine önem vererek ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmak,
  • Öncü olmak ve öncü olmanın gerektirdiklerini yerine getirmektedir.  

  •  Bilginin yerine zamanında ulaşmasını sağlamak,
  •  Haberleşme araçlarının etkinliğini izleyerek haberleşme yöntemimizi sürekli iyileştirmek,
  •  Personelimizi haberleşme teknolojisini izleme ve yenilikleri kullanma konusunda bilgilendirmek,
  •  Borsamızın tanıtımına katkı sağlayacak her türlü bilgiyi etkin iletişim araçları aracılığıyla yayımlamak,
  •  Borsamızla ilgili yazılı ve görsel medyada yer alan tüm haberleri takip etmek,
  •  Borsamızla ilgili haberler çerçevesinde ilgili kurumları bilgilendirmek,
  •  Üyelerimizin haberleşme konusunda tercih ettikleri iletişim yöntemlerini tespit ederek üyelerimizle bu yöntemle iletişime geçmek,
  •  Tüm paydaşlarımızla etkin bir iletişim planı çerçevesinde iletişime geçmek.

                                          

                                                                                                                           Ilgın Ticaret Borsası

                                                                                                                          Yönetim Kurulu Başkanı

  *ILGIN TB 17.04.2020 tarih ve 107 sayılı Yönetim Kurulu toplantısında onaylanmıştır.

                                                                                                                

                                                                                                                PO-005 Rev. Tar. /No : 17.04.2020 / 01

      

  • Personel alımında eşit davranmak, nitelikli personeli seçmek,
  • Personelin eğitimine önem vermek,
  • Personel memnuniyetini sağlamak,
  • Personel haklarını korumak.

  • Üyelerimiz için erişilebilir olmak
  • Üyelerimizin beklentilerini karşılamak,
  • Üyelerimizin kurumsallaşması ve ekonomik yönden gelişmesine katkıda bulunmak,
  • Üyelerimizin sorunu bizim sorunumuzdur. 

  • Ilgın Ticaret Borsası Üst Yönetimi ve çalışanları olarak bilgi güvenliğimize, iş sürekliliğimize ve bilgi varlıklarımıza yönelik olarak her türlü riski yönetmek amacıyla,
  • Kurumsal verilerimizi ve bilgilerimizi (kurum, personel, üye, tedarikçi vb. bilgileri) değerli ve kritik kabul ederek bilgi güvenliğiyle ilgili yasaların standartların gerektirdiği zorunlulukları yerine getirmeyi,
  • Kurumsal faaliyetlerimizin gerçekleşmesinde kullanılan bilgi, teknolojileri hizmetlerinin kesintisiz olarak sürdürülmesi ve bilgilere sadece yetkili kişiler tarafından erişilebilmesini sağlayacak gerekli altyapıyı sağlamayı ve güvenlik önlemlerini almayı,
  • ISO/IEC 27001 standardının gereği olan Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemini kurmayı, dokümante etmeyi ve sürekli iyileştirmeyi,
  • Bilgi güvenliği ile ilgili yasal mevzuat ve şartları takip etmeyi,
  • Bilgi güvenliği farkındalığını artırmak amacıyla gerekli eğitimleri gerçekleştirmeyi,
  • Dış kaynaklı hizmet sağlayıcılarının bilgi güvenliği sisteminin gerektirdiği ihtiyaçları ve gereklilikleri yerine getirmesini sağlamayı,
  • Üçüncü taraflar, müşteriler ve tedarikçilerin bilgi güvenliği gereksinimlerini tanımlamayı ve bilgi güvenliği yönetim sistemine uymalarını sağlamayı,
  • Borsamızın bilgi güvenliği standartlarını belirlemeyi, düzenli aralıklarla denetleme ve uygunluğunu sağlamayı taahhüt ederiz.

  • Ilgın Ticaret Borsası gelirini güvenli, kazançlı ve değer kaybetmeyecek bir şekilde değerlendirmek için planlama yapar.
  • Ilgın Ticaret Borsası uygun yatırım araçlarını kullanarak gelirini arttırmayı hedefler.