ILGIN'DA BULUNAN TARİHİ ESERLER


Ilgın Kaplıcası 

Ilgın Kaplıcaları çok eski zamandan beri tanınmıştır. Romalılar ve daha sonra da Bizanslılar zamanında kaynaklar üzerinde hamamlar yapılmış olduğu gibi Selçuklular zamanında da Başşehir Konya’nın değerli bir su ve şifa kaynağı olmuştur.

Selçuklu Sultanlarından Alaaddin Keykubat harap olan Bizans Hamamları yerine Hicri 633 (M.1236) yılında ilk Türk hamamını Ilgın¢da yaptırmıştır. Sonradan bu hamam Selçuklu sultanlarından Kılınç Arslan’ın oglu II. Gıyaseddin Keyhüsrev zamanında çok hayırlı hizmetlerde bulunan Selçuklu vezirlerinden Sahip Ata Oğullarından Hüseyin oglu Ali tarafından tamir edilmiştir. Daha sonra 1267 yılında Selçuklu Veziri Sahip Ata Fahreddin Ali tarafından yeniden inşaa edilmiştir. Mimarı Taluya (Kelu)’dur.

       

Böylece Ilgın Kaplıcalarının şimdiki ayakta duran eski eserler bölümünü tamamlamıştır.

Ilgın Kaplıcaları Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular ve Osmanlılar zamanında Türk halkının, sultanlarının ve mürşidlerinin şifa buldugu yerdir.


Gönüller Sultanı Hz. Mevlananın da kaplıcalarda banyo aldığı Mesnevisinin büyük bir kısmını burada yazdığı söylenir. Meşhur Seyyahımız Evliya Çelebi de çok etkilendiği kaplıcalardan Seyahatnamesinde bahsetmeden geçememiştir.

Kaplıcalar bir hamam değil şifa gücüne sahip yeraltı sıcak su kaynağıdır. Esas faktörlerin başında ihtiva ettikleri madenler, minareller, izmineraller, anyon ve katyonlar ile 

bilhassa radyoaktivite denilen ışın gücüdür. Bu nedenledir ki Ilgın Kaplıcalarının birçok hastalığı (İç-Dış) tedavi ettiği bilinen birgerçektir.

                                                      

Renksiz, kokusuz tabii lezzetinde kaplıca suyu 42 derece sıcaklıkta olup felç, siyatik, trahom, göz ağrıları, cilt hastalıkları, sinir ve yorgunluklar, kadın hastalıkları, romatizma ve içilmek suretiyle böbrek taşlarının düşürülmesinde çok faydalıdır.


Ilgın Kaplıcaları, Ilgın Belediyesi Başkanlığınca işletilmektedir. 185 oda, 579  yatak kapasitelidir. 

Ayrıca Özel sektöre ait (üç yıldızlı) İpek Termal Turistik Otel vardır. Bu tesis  89 oda, 178 yatak kapasiteli, 60 kişilik toplantı salonu ve 250 kişilik restoranta sahiptir. 

 

Saadettin İsa Kümbeti 

H.685 (M.1286) yılında inşaa olan fakat banisi belli olmayan taş gövdeli, piremidal tuğla örgülü, kümbetli, klasik Selçuklu türbeleri şeklindedir. Diğer iddiaya göre Saadettin İsa Kümbeti Şeyh Bedrettin Türbesidir.

 

Dediği Mahmut Sultan Mescidi

Turgut Oğullarından ve Selçuklu ailesinden Dediği Mahmut Sultan adına günümüzden 500 yıl önce Ilgında 15 km uzaklıkta, Beykonak Kasabasında II. Kılınçarslan’ın azatlı cariyelerinden olan Sanavber Hatun tarafından Mimar Eminüttinde yaptırılmış ve zamanla bu mescit çevresinde meydana gelen kabristan ile mescidin giderek türbe, zaviye ve tekkeye dönüştüğü Beykonak Kasabasının eski isminin Tekke olmasından anlaşılmaktadır. Ayrıca köyde  harap olarak I. Kılınçarslan Camii de bulunmaktadır.

 

Pir Hüseyin Bey Camii (Ulu Camii)

XV. yüzyılda Karaman Ogulları zamanında Turgut Ogullarından Pir Hüseyin Bey tarafından Ulu Camii yanında inşaa ettirilmiştir. Zamanla tamir görmüş ve mimari özelliği değişmiştir. Mimarisi zamanın özelliklerini taşır. Halen ayakta ve ibadethane olarak kullanılmaktadır.

 

Lala Mustafa Paşa Camii (Kurşunlu Camii) 

H.984 (M.1576) yılında Lala Mustafa Paşa, Kıbrıs’ı fethedip dönerken yaptırmıştır. Camii ve şadırvan klasik Osmanlı mimari üslubundadır. Mimarı Mimar Koca Sinan’dır. Halen ibadethane görevini yapmaktadır.

  

Kervansaray, Bedesten, İmaret, Mutbah

Yine Lala Mustafa Paşa tarafından H. 992 (M.1584) yılında yaptırılmıştır. Böylece Ilgında Lala Mustafa Paşa Külliyesi tamamlanmıştır. Bu günde bu eserler Kapalı Çarşı ve depo olarak Vakıflar Bölge Müdürlüğünce kiraya verilmekte ve canlı bir çarşı olarak Ilgında renk katmaktadır.

 

Handev-i Kandevi Türbesi 

Ne zaman yapıldığı bilinmeyen bu türbe kaplıca yanında bulunmakta ve 4 ayak üzerinde oturan tek kubbeli klasik Osmanlı türbesi özelliklerini taşımaktadır.

 

Redif Taburu Binası

Yakın zamana kadar Askerlik Şubesi olarak kullanılan bina Taşınmaz Kültür Varlıklarının Korunmasına ait katkı payına dair yönetmelik  hükümleri çerçevesinde  restore edilmesine başlanmıştır.