18.10.2021 - E - Satış Salonuna Gelen Toplam Ürün Sayısı: 16 Adet -Toplam Tonaj: 98000 KG - 18.10.2021 Tarihli Günlük Bülten - Elektronik Satış Salonumuzda işlemler devam etmektedir.Satış sonunda bülten otomatik oluşacaktır.

Hizmet Standardı

Sıra No Hizmetin Adı Başvuru Sırasında İstenen Belgeler Hizmetin Tamamlanma Süresi(En Fazla) Hizmetin Bedeli
1 ÜYELİK İŞLEMİ

Tüzel Kişiler İçin:
1-Tescil İlanının yayınlandığı Ticaret Sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği yada Ticaret Sicil Tasdiknamesi.
2-Tescil İlanında yayınlanmamışsa noter tasdikli ana sözleşme örneği.
3-Temsilcilerin noter tasdikli imza sirküleri.
4-Temsilcilerin Muhtar onaylı ve fotoğraflı ikametgah il muhabiri.
5-Temsilcilerin yeni çekilmiş 3 adet fotoğrafı.
6-Vergi Levhası fotokopisi veya Vergi kaydını gösterir belge
7-Mevzuatla istenen ve gerekli görülen diğer belgeler.
Gerçek Kişiler için:
1-İştigal konuları arasında borsa kotasyonuna tabi maddelerin alım satımının olduğunu gösterir Ticaret Sicil
Gazetesi veya Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar sicil Gazetesinin aslı veya onaylı örneği veya Sicil Tasdiknamesi.
2-Noter Tasdikli imza Sirküsü.
3-Muhtar onaylı ve fotoğraflı ikametgah il muhabiri ile Nüfus cüzdanı örneği.
4-Yeni çekilmiş üç adet fotoğraf.
5-Vergi levhası fotokopisi veya Vergi kaydını gösterir belge.
6-Mevzuatla istenen ve gerekli görülen diğer belgeler.

5 iş günü Dereceye Göre Kayıt Ücreti
Başvuru esnasında yukarıda belirtilen belgelerin dışında belge istenmesi, eksiksiz belge ile başvuru yapılmasına rağmen Hizmetin belirtilen sürede tamamlanmaması veya yukarıdaki tabloda bazı hizmetlerin bulunmadığının tespiti durumunda ilk müracaat yeri veya ikinci müracaat yerine başvurunuz.
Müracaat Yerleri

Ömer KAYIKÇI

Muhasebe Memuru

  • 0 332 881 04 26
  • 0 332 882 74 11
  • İstasyon Mahallesi . 117151.Sokak No:1 ILGIN
Emrah SÜRÜCÜ

Genel Sekreter

  • 0 332 881 04 26
  • 0 332 882 74 11
  • İstasyon Mahallesi 117151. Sokak No:1 ILGIN