7/6/2023 - E - Satış Salonuna Gelen Toplam Ürün Sayısı: 1 Adet -Toplam Tonaj: 5000 KG - 7/6/2023 Tarihli Günlük Bülten - Elektronik Satış Salonumuzda işlemler devam etmektedir.Satış sonunda bülten otomatik oluşacaktır.

Satış Öncesi Laboratuvar İşlemleri

                         Satış Öncesi Laboratuvar İşlemleri 

Laboratuvarımız borsamızda işlem gören tüm ürünlerin fiziksel analizlerinin yapıldığı bir bölümüdür. Laboratuvarımız tarafından analizi yapılan tüm ürünler Satış Öncesi Analiz Raporu düzenlenerek satışa sunulmaktadır. Müstahsillerimizin getirmiş olduğu ürünler, bu analiz raporlarındaki kalite değerlerine göre satış salonunda esnaflarca değerlendirilerek, kalite ölçütleri doğrultusunda fiyatını oluşturmaktadırlar.

Müstahsillerin borsamızda satışı yapılmak üzere getirdiği ürünler öncelikle laboratuvar tarafından tonajına göre pnömatik numune alıcılar ile numuneler alınarak laboratuvarımıza iletilir. Laboratuvarımıza iletilen numuneler öncelikle ürünün cinsine göre dokaj alma eleklerinden geçirilerek fiziksel safsızlıklarından ayrılır. Temiz numune NIT sistemleriyle hektolitre, Rutubet ve Protein vb. değerlerine bakılarak analiz numunesi ve şahit numune olmak üzere ikiye ayrılır. Analiz numunesi laboratuvar teknik elemanları tarafından analizi yapılarak satış öncesi analiz raporuna kayıt edilir. Satış öncesi Analiz raporu bilgisayar ortamına da kayıt edildikten sonra satışa hazır hale gelmiştir ve satış salonuna sunulur. Satış salonunda elektronik olarak laboratuvar analiz değerleri esnaflarımızın önüne gelerek kalite ölçütlerine göre fiyatı açık arttırma esasına dayalı olarak oluşturulur.