5.10.2022 - E - Satış Salonuna Gelen Toplam Ürün Sayısı: 0 Adet -Toplam Tonaj: 0 KG - 5.10.2022 Tarihli Günlük Bülten - Elektronik Satış Salonumuzda işlemler devam etmektedir.Satış sonunda bülten otomatik oluşacaktır.

Yönetim Kurulu

Lütfi Koç
Yönetim Kurulu Başkanı

Muharrem Elmalı
Yönetim Kurulu Başkanı Yardımcısı

Hacı Sarı
Sayman Üye

Kamil Çoban
Üye

Emin Tuğrul Orhan
Üye